Portes de garatge enrotllables

Portes de garatge
enrotllables

  • Resistent al climaResistent al clima
  • Optimització de l'espaiOptimització de l’espai

Portes de garatge
enrotllables

  • Resistent al climaResistent al clima
  • Optimització de l'espaiOptimització de l’espai

Cada milímetre compta

Els portals de garatge enrotllables de Metàl·liques Grabalosa es caracteritzen pel sistema d’obertura. Aquest model de portal s’obre en sentit vertical, de manera que la persiana s’enrotlla al voltant d’un eix d’acer horitzontal subjecte a la part més elevada.

Llegeix més

L’avantatge d’aquest sistema, a diferència dels portals de garatge seccionals, és que el sostre del garatge queda lliure i es pot utilitzar com a espai d’emmagatzematge.

El portal està equipat amb un sistema de balanceig que evita que es generin corrents d’aire i que facilita l’entrada de les lames a les guies, la qual cosa fa que sigui un model molt sòlid i robust.

Aquesta línia de portals forma part de la gamma de productes SECURE SYSTEM de Metàl·liques Grabalosa, que, gràcies a l’efectiu sistema antielevació d’objectes (HST), protegeix l’habitatge de possibles furts.

  • Producte d'alta seguretatProducte d’alta seguretat
Sistemes obertura

SISTEMES D’OBERTURA

DELS PORTALS DE GARATGE ENROTLLABLES

Sistemes d'obertura de portes enrotllables - Portes Grabalosa

Garantia de qualitat

GARANTIA DE QUALITAT

Les portes de garatge enrotllables disposen del marcatge CE en el procés de fabricació. També ha esta sotmès a proves i assaigs per garantir la resistència segons les normatives europees.

HOMOLOGACIÓ

  • Sigles Homologació Mercat Europeu
  • Sigles del Codi Tècnic de la Construcció

OPTIMITZACIÓ DE L’ESPAI

I DETECCIÓ D’OBSTACLES

Lames sense vibracions que permeten l’optimització al màxim de l’espai útil del seu garatge. Aquesta tipologia de porta ve equipada amb una tecnologia precisa de blindatge que en cas d’obstrucció les portes s’aturen automàticament.

  • BlindatgeBlindatge

OPTIMITZACIÓ DE L’ESPAI

I DETECCIÓ D’OBSTACLES

Lames sense vibracions que permeten l’optimització al màxim de l’espai útil del seu garatge. Aquesta tipologia de porta ve equipada amb una tecnologia precisa de blindatge que en cas d’obstrucció les portes s’aturen automàticament.

  • BlindatgeBlindatge
SOL·LICITI PRESSUPOST

Vol saber el preu orientatiu del seu projecte?

Omplint un senzill formulari rebrà el preu estimat per la seva porta o portal de garatge

ALTRES MODELS DE

PORTALS DE GARATGE