Les finestres d’alumini, una opció sostenible

Imatge en contrapicat d'un edifici amb la façana de vidre i alumini, reflex dels arbres i rajos de sol en contrast.

Les finestres d’alumini, una opció sostenible

Des de Grabalosa ens preocupem per la petjada de carboni que deixem, és per això que oferim solucions globals i integrals; a més de treballar seguint òptims processos de qualitat i usant materials totalment reciclables com l’alumini; aquest material ajuda a aconseguir entorns segurs, no tòxics i més respectuosos amb la salut, al seu torn, és un material sostenible a causa de la seva alta taxa de reciclabilitat, creant un paper clau en l’optimització d’energia en reciclar, l’alta taxa de conservació del medi ambient i estalvi d’energia i recursos. La seva capacitat davant la lleugeresa, mal·leabilitat i l’alta resistència a la corrosió, fan que es converteixi en un metall molt utilitzat a la indústria.

Els edificis actualment han de complir amb uns certs requisits mediambientals (com una baixa petjada en carboni) a més de la fàcil implementació de l’economia circular en els seus materials. El mal aïllament de l’habitatge constitueix el 25% de les fugides, concentrant-se en la façana i els buits de les finestres; és per això, que hem d’entendre com podem estalviar energia. Principalment, podem aplicar les finestres d’alumini, les quals proporcionen una òptima solució davant finestres de grans dimensions; a causa de l’elevat gruix del material.

Aquestes són instal·lades mitjançant la tècnica d’adhesió, proporcionant una millor unió amb l’estructura i fent possibles dissenys més grans, oberts i lluminosos, incrementant al seu torn la resistència i durabilitat i disminuint el temps de muntat i material. Quan es realitza la rehabilitació energètica en el buit com a la resta envolupant, podem arribar a estalviar més del 40%, a més d’obtenir noves fonts de llum natural, si se situen on és degut.

És per això que a Grabalosa oferim solucions adaptades a les necessitats de cada projecte, adaptant-se a les noves demandes del mercat i les noves tecnologies de construcció.

Per a saber-ne més sobre l’alumini consulta el nostre article “L’alumini: el metall verd