L’alumini: el metall verd

alumini metall verd

L’alumini: el metall verd

L’alumini és un material ecològic i recicable que es troba com a recurs natural en l’escorça del nostre planeta. Es tracta d’una matèria prima respectuosa amb el medi ambient i la qual no requereix de recursos ni cal malgastar energia per fabricar-lo. Ens trobem davant d’un material de futur, amb un llarg recorregut en els temps que vivim, i imprescindible en el món de la construcció,  sobretot des del punt de vista de la sostenibilitat.

L’alumini té moltissimes qualitats, però els principals motius pels qual se l’anomena el metall verd són diversos:

• L’alumini prové de la bauxita, un dels minerals més abundants de la terra i per tant és una font inesgotable.

• És una matèria prima amb una alta durabilitat amb l’avantatge de que és reciclable al 100%.

• Per produir alumini s’utilitza principalment energia hidroelèctrica. Es tracta d’una font d’energía renovable respectuosa amb el medi ambient que es genera al transformar la força de l’agua en energia elèctrica.

• L’alumini és reciclable al 100%  i es pot reciclar infinitament sense perdre les seves propietats i per tant no genera residus.

• Reciclar alumini suposa un estalvi d’energia del 95 %, ja que l’energia utilitzada per refondre l’alumini és tant sols del 5 % de l’energia necessària per a la producció de l’alumini primari.  Comporta per tant un benefici ecològic, així com una major rendibilitat des d’un punto de vista econòmic.

• L‘alumini és un residu de fàcil manipulat, lleuger, que no s’esmicola, no crema ni s’oxida.

• Dins del sector de la construcció, la taxa de recollida de l’alumini és la més alta de tots els sectors i oscil·la entre el 92 i el 98%.

Així doncs ens trobem davant d’un material realment reciclable i essencial per la finestra del futur.

 

Si esteu interessats en el tema i evoleu saber-ne més us deixem diversos articles relacionats amb el reciclatge de l’alumini:

-L’alumini per edificis intel·ligents · Interempresas
https://www.interempresas.net/Cerramientos_y_ventanas/Articulos/30841-Aluminio-para-edificiosinteligentes-el-metal-‘verde’.html

Cicle de vida de l’alumini · Eneryavm
https://www.energyavm.es/el-aluminiorecicladosusbeneficios-y-suciclo-de-vida/

-Las infinitas vidas del aluminio, el verdadero rey del reciclado
https://www.lavanguardia.com/economia/20191031/471280612959/aluminioreciclaje-reciclar-latasespana.html