Una bona finestra no ho és tot. Parlem de la instal·lació?

instal·lació finestres alumini operari

Una bona finestra no ho és tot. Parlem de la instal·lació?

A l’hora d’escollir noves finestres, hi ha diversos factors a tenir en compte: experiència del proveïdor, l’estàndard de la perfileria, gamma de colors, prestacions del vidre, accessoris… entre d’altres.

Però per tal que la fusteria compleixi les nostres expectatives, sigui segura durant molts anys i compleixi els coeficients requerits d’eficiència energètica, aïllament tèrmic i acústic cal una correcta instal·lació de la finestra.

Grabalosa fabriquem finestres des de fa més de 40 anys treballant amb productes de primera qualitat, que garanteixen estabilitat, durabilitat, confort d’ús i eficiència energètica i, per tant, tenim una demostrada experiència en el muntatge i instal·lació de finestres. A més el nostre departament tècnic-comercial els assessorarà en tot moment.

Però quins són els factors que influeixen en una bona la instal·lació de la finestra? Com podem comprovar si la instal·lació s’ha efectuat correctament?

Hi ha diversos mètodes que ens permeten comprovar si la fusteria s’ha muntat correctament. Aquests són alguns dels més importants:

1- En la primera fase de la instal·lació, hem de parar atenció si l’escuma d’instal·lació utilitzada pels muntadors omple l’espai entre la finestra i els brancals. La seva funció no és fixar la finestra sinó aïllar la unió entre el marc i l’obertura de la finestra.

2- Si s’ha adoptat una instal·lació tèbia (instal·lació de segellat de capes), que millora els paràmetres d’aïllament on la finestra toca la paret, hem de parar atenció si la connexió de la finestra amb l’obertura de la finestra té tres capes: interna (estanquitat a l’aire i al vapor – cintes de segellat), centrals (escuma per aïllament tèrmic i acústic o cinta expansiva) i externes (cintes de capa impregnada).

3- Si tot és correcte, comprovem l’espaiat de les parts que subjecten la finestra a la paret (ancoratges de muntatge, tacs, fixació de consoles, etc.). Dues qüestions són importants: s’han de situar aprox. 15-20 centímetres per a les cantonades del marc i màxim cada 50-70 centímetres al llarg de tot el perímetre.

Un fet vital és que el muntador ha de comprovar les toleràncies verticals i horitzontals, en totes les dimensions. Import de desviacions verticals i horitzontals acceptables d’1,5 mil·límetres per a un element de fins a 3 metres de llarg (màxim no superior a 3 mm).

4- Una altra fase de la verificació hauria de ser comprovar si els anclatges que permeten mantenir la geometria de la finestra s’han fixat de manera permanent en una diagonal (no ambdues!) entre el marc i la paret.

5- Al final, hem de comprovar la geometria de la finestra. Es pot efectuar de dues maneres. En primer lloc, visualment, comprovem si les fulles de la finestra són paral·leles al marc, en segon lloc, comprovem si la longitud de les dues diagonals és igual.

6- Hem de parar atenció a la pel·lícula protectora: és un error comú treure-la de les finestres just abans de la instal·lació o just després. Per la seva funció, ha de romandre a les finestres no només durant el muntatge, sinó almenys fins que s’hagin acabat tots els treballs d’acondicionament i renovació. Tanmateix, és important no deixar-lo massa temps (màxim 1-2 mesos des de la instal·lació), ja que serà més difícil o fins i tot impossible.

Després d’aquestes verificacions, cada finestra hauria de funcionar perfectament i ens haurem assegurat que les prestacions i durabilitat de les finestres seran les òptimes.