Una finestra per cada necessitat

Una finestra per cada necessitat

Finestres d’alumini

L’alumini amb trencament del pont tèrmic (RPT) combinat amb l’eficiència d’un vidre d’altes prestacions suposen un gran estalvi energètic i és un dels avantatges principals de les finestres d’alumini. Aporten gran estabilitat davant dels canvis de temperatura tant a l’hivern com a l’estiu. Un factor a tenir present és que aquest estalvi serà a llarg termini gràcies a que l’alumini manté intactes les seves prestacions amb el pas del temps, es tracta d’un material molt estable, de gran resistència i durabilitat.

A més gràcies a les característiques aïllants d’aquests materials es produirà una menor transmissió energètica, que ens permetrà regular millor la temperatura i ens aportarà confort i benestar a qualsevol estança.

Finestres de PVC

Les finestres de PVC estan fabricades de carboni, hidrogen i clor. Aquesta combinació química aporta un dels principlas avantatges d’aquesta tipologia de finestres: la resistència. Són resistents tant als impactes com a les condicions meteorològiques.

També destaquen per la seva facilitat de manteniment. Són finestres que no s’oxiden, ni es corroeixen i són molt resistents als cops i a les rascades.

Finestres mixtes (alumini-fusta)

La finestra mixta d’alumini-fusta dissenyada i fabricada íntegrament per Metàl·liques Grabalosa l’any 1992 és una finestra que compagina la noblesa i calidesa de qualsevol tipus de fusta existent, per la part interior, amb les excel·lents prestacions tècniques d’una finestra d’alumini, per la part exterior. La combinació és un producte artesanal de molta qualitat i d’uns excel·lents acabats.

Finestres minimalistes

Les finestres minimalistes (HORIZON LINE i CORVISION PLUS) estan fabricades amb alumini i fibra de vidre, amb la característica principal que l’estructura està encastada (integrada) a l’obra. D’aquesta manera, la perfileria resulta gairebé invisible, cosa que aporta disseny, amplia el camp visual de la finestra i elimina obstacles.

Finestres panoràmiques

Sistema de tancaments d’alumini de transició descendent molt ben estudiat amb relació a l’aïllament tèrmic.

Aquesta estructura forma la carcassa de l’edifici i té la característica principal que quan s’acciona baixa tota la paret en bloc (panell de vidre i estructura) i entra sota terra. Això permet crear una gran superfície oberta, sobretot pel que fa a l’alçària, sense llindars ni marcs a la vista.