Normativa CTE per a baranes de vidre

normativa CTE per a baranes de vidre

Normativa CTE per a baranes de vidre

MATERIAL
Els vidres de seguretat més utilitzats per a les baranes són el vidre temperat i el vidre laminat. En el cas del vidre temperat s’hauria de complir amb la norma UNE-EN 12150 parts 1 i 2 i pel vidre laminat amb la norma UNE-EN 12600.

ALTURA
L’alçada de les baranes depèn de l’alçada de caiguda des de la base del suport del forjat. Si la seva alçada és superior als 6 metres, han de tenir una alçada d’1,1 metres. Si l’alçada és inferior als sis metres, la seva alçada pot ser de 0,9 metres.

GRUIX
Triar el gruix pel vidre d’una barana dependrà de les dimensions i els suports, així com de les possibles càrregues de vent exteriors. No es pot crear una regla específica sense fer un projecte previ. Però cal tenir en compte que com més grans siguin els ancoratges de l’estructura menor serà el gruix requerit.

Grabalosa treballem sempre seguint la normativa CTE i normativa específica per a cada tipologia de producte.