Evita el xoc tèrmic del vidre

Esquerdes d'un vidre provocades per xoc tèrmic

Evita el xoc tèrmic del vidre

El xoc tèrmic del vidre és un fenomen que passa quan un vidre experimenta un canvi brusc de temperatura a la superfície o entre diferents parts d’aquesta. Aquest canvi sobtat de temperatura pot provocar tensions internes al vidre que poden resultar en la formació d’esquerdes o fins i tot en la seva ruptura.

Diferents factors poden provocar la ruptura del vidre per xoc tèrmic:

  • Exposició directa al sol: La intensitat de la radiació solar sobre el vidre pot escalfar-ne ràpidament la superfície, especialment al centre en comparació amb les vores, generant així una diferència de temperatura elevada.
  • El material del marc de la finestra: Si el material de marc de la finestra és un mal conductor de calor, pot retenir la calor a la zona del vidre, creant gradients de temperatura significatius i augmentant el risc de xoc tèrmic.
  • Ubicació incorrecta de les fonts de calor a la casa: Les fonts de calor ubicades a prop de les finestres poden generar un augment localitzat de la temperatura en aquesta àrea.
  • Cortines que obstrueixen el pas de l’aire: Les cortines pesades o gruixudes poden obstruir el flux d’aire al voltant de les finestres, cosa que dificulta la dissipació de la calor acumulada al vidre.

 

Per prevenir el xoc tèrmic hi ha diferents solucions. Per als casos que requereixen una protecció contra la calor és possible instal·lar un vidre especial anomenat de control solar. Normalment, aquest vidre té recobriments especials que reflecteixen part de la radiació solar incident, reduint així la quantitat de calor absorbida pel vidre. Per a les situacions que requereixen una protecció contra el fred es prefereix un vidre aïllant. Aquest tipus de vidre consta de dos o més panells de vidre separats per una capa d’aire o gas, com ara argó o criptó, que actuen com a aïllant tèrmic. Així i tot, la millor opció és el vidre selectiu, capaç de protegir tant de la calor com del fred.

Per més informació contacta’ns!