Alu-Steel RPT, estètica d’acer amb totes les prestacions de l’alumini

Alu-Steel Cortizo Grabalosa

Alu-Steel RPT, estètica d’acer amb totes les prestacions de l’alumini

Inspirada en els dissenys tradicionals, el nou sistema Alu-Steel de Cortizo permet combinar les prestacions immillorables de l’alumini amb estètiques més clàssiques característiques de l’acer. Amb una secció vista de tan sols 72,5 mm, Alu-Steel es és una solució ideal tant per a rehabilitacions com per a obra nova. Hi ha dues possibilitats constructives, en la seva versió moderna (recta) i la versió clàsisica (aixamfranada).

Altres possibilitats:
» Ferramenta de seguretat
» Ferratge ocult
» Drenatge ocult

Perfil ventana ALUSTEEL Cortizo Grabalosa