Casa unifamiliar Argelés

Casa unifamiliar Argelés - Grabalosa arquitectura metàl·lica
Arquitecte

Claude Montceau

Any

2016

Fotografies

Etna Estrems

Descripció

Les finestres d’aquesta casa de línies minimalistes construïda amb pòrtland i vidre juguen un important paper en l’arquitecura de l’immoble. Les obertures s’han fabricat amb perfileria d’alumini cor 70 i cor 4500 de Cortizo i amb vidre d’altes prestacions. Ha estat la solució constructiva perfecte per a cobrir les necessitats de disseny, aïllament i eficiència energètica. La seguretat de la vivenda també ha jugat un paper important i s’han instal·lat diferent sistemes de Secure System de Grabalosa com la porta milenium o vidres de seguretat per a la protecció de possibles furts o robatoris.