Amb què el podem ajudar?

ATENCIÓ AL CLIENT

(34) 972 788 028

Dll-Dv 08:00-13:00 / 15:00-18:00

info@grabalosa.com

DEPARTAMENT
COMERCIAL

CATALUNYA

(34) 625 138 817

comercial@grabalosa.com

FRANÇA

(34) 972 765 954

commercialfr@grabalosa.com

SERVEI POSTVENDA

(34) 972 788 028

Alumini GR 75 RPT

La sèrie de tancaments d'alumini GR 75 RPT amb trencament de pont tèrmic, per a portes, balconeres i finestres practicables, compagina estètica i funcionalitat amb elevades prestacions mecàniques i tèrmiques.


 • Bisells de marc i fulla de 45º, i unions amb esquadres d'alumini fos.
 • Dimensions de base del sistema: marc de 75 mm / fulla de 84 mm.
 • Barretes de poliamida de 34 mm.
 • Gruix màxim del vidre: 61 mm.
 • Doble escaire interior-exterior en marc i fulla que aporta gran solidesa i durabilitat.

Sistemes d'obertura

Finestres d'una i dues fulles, practicables, pivotants, oscil·lobatents...
Categories en banc d'assaigs

BALCONERA DE 2 FULLES
Aire: 4
Aigua: E900
Vent: C3
Acústic: 33
Tèrmic: 1,31


Assaigs d'aire, aigua i vent duts a terme per Ensatec amb núm. 200.938. Reducció acústica amb vidre 4/18/5, segons la norma UNE-EN 14351. Valor de transmitància tèrmica amb vidre 6/16 argó/6 baix nivell d'emissions. Valor de transmitància del nus marc-fulla: 1,65 W/m² ºK.

Acabats

A METÀL·LIQUES GRABALOSA disposem del nostre propi forn de termo-lacat que ens permet lacar en qualsevol color de la gamma RAL, sablés, metal·litzats...

Homologació

La qualitat dels sistemes de Metàl·liques Grabalosa està avalada pels segells següents:


Galeria de projectes
Alumini GR 65 RPT

La sèrie de tancaments d'alumini GR 65 RPT amb trencament de pont tèrmic, per a portes, balconeres i finestres practicables, compagina estètica i funcionalitat amb elevades prestacions mecàniques i tèrmiques.


 • Sistema de tancaments per a finestres i portes amb trencament de pont tèrmic d'alta gamma.
 • Dimensions de base del sistema: marc de 65 mm / fulla de 74 mm.
 • Barretes de poliamida de 24 mm.
 • Gruix màxim del vidre: 51 mm.
 • Gruix general dels perfils: 1,6 mm.
 • Doble escaire interior-exterior en marc i fulla.

Sistemes d'obertura

Finestres d'una i dues fulles, practicables, pivotants, oscil·lobatents...
Categories en banc d'assajos

FINESTRA DE 2 FULLES
Aire: 4
Aigua: 9A
Vent: C5
Acústic: 34
Tèrmic: 1,77


Assaigs d'aire, aigua i vent duts a terme per Ensatec amb núm. 96.846. Reducció acústica amb vidre 4/18/5, segons la norma UNE-EN 14351. Valor de transmitància tèrmica amb vidre 6/16 argó/6 baix nivell d'emissions. Valor de transmitància del nus marc-fulla: 2,83 W/m² ºK.


BALCONERA DE 2 FULLES
Aire: 4
Aigua: E900
Vent: C3
Acústic: 33
Tèrmic: 1,53


Assaigs d'aire, aigua i vent duts a terme per Ensatec amb núm. 215.338. Reducció acústica amb vidre 4/18/5, segons la norma UNE-EN 14351. Valor de transmitància tèrmica amb vidre 6/16 argó/6 baix nivell d'emissions. Valor de transmitància del nus marc-fulla: 2,83 W/m² ºK.

Acabats

A Metàl·liques Grabalosa disposem del nostre propi forn de termolacatge, que ens permet oferir acabats lacats en qualsevol color de la gamma RAL, sablés, metal·litzats...

Homologació

La qualitat dels sistemes de Metàl·liques Grabalosa està avalada pels segells següents:


Galeria de projectes
Alumini GR 61 RPT

La sèrie de tancaments d'alumini GR 61 RPT amb trencament de pont tèrmic, per a portes, balconeres i finestres practicables, compagina estètica i funcionalitat amb elevades prestacions mecàniques i tèrmiques.


 • Sistema de tancaments per a finestres i portes amb trencament de pont tèrmic d'alta gamma.
 • Dimensions de base del sistema: marc de 61 mm / fulla de 68 mm.
 • Barretes de poliamida de 24 mm.
 • Gruix màxim del vidre: 55 mm.
 • Gruix general dels perfils: 1,4 mm.
 • Escaire exterior amb excèntrica que garanteix un bisell de gran qualitat.

Sistemes d'obertura

Finestres d'una i dues fulles, practicables, pivotants, oscil·lobatents...
Categories en banc d'assajos

FINESTRA DE 2 FULLES
Aire: 4
Aigua: E750
Vent: C5
Acústic: 34
Tèrmic: 1,77


Assaigs d'aire, aigua i vent duts a terme per Ensatec amb núm. 165.542. Reducció acústica amb vidre 4/18/5, segons la norma UNE-EN 14351. Valor de transmitància tèrmica amb vidre 6/16 argó/6 baix nivell d'emissions. Valor de transmitància del nus marc-fulla: 2,84 W/m² ºK.


BALCONERA DE 2 FULLES
Aire: 4
Aigua: E1500
Vent: C3
Acústic: 33
Tèrmic: 1,53


Assaigs d'aire, aigua i vent duts a terme per Ensatec amb núm. 213.129. Reducció acústica amb vidre 4/18/5, segons la norma UNE-EN 14351. Valor de transmitància tèrmica amb vidre 6/16 argó/6 baix nivell d'emissions. Valor de transmitància del nus marc-fulla: 2,84 W/m² ºK.

Acabats

A Metàl·liques Grabalosa disposem del nostre propi forn de termolacatge, que ens permet oferir acabats lacats en qualsevol color de la gamma RAL, sablés, metal·litzats...

Homologació

La qualitat dels sistemes de Metàl·liques Grabalosa està avalada pels segells següents:


Galeria de projectes
Alumini GR 52 RPT

La sèrie de tancaments d'alumini GR 52 RPT amb trencament de pont tèrmic, per a portes, balconeres i finestres practicables, compagina estètica i funcionalitat amb elevades prestacions mecàniques i tèrmiques.


 • Sistema de tancament per a finestres i portes amb trencament de pont tèrmic d'excel·lents prestacions acústiques i tèrmiques.
 • Dimensions de base del sistema: marc de 52 mm / fulla de 59 mm.
 • Barretes de poliamida de 14,8 mm.
 • Gruix màxim del vidre: 46 mm.
 • Gruix general dels perfils: 1,4 mm.
 • Escaire de l'alineament exterior amb excèntrica que garanteix un bisell de gran qualitat.

Sistemes d'obertura

Finestres d'una i dues fulles, practicables, pivotants, oscil·lobatents...
Categories en banc d'assajos

FINESTRA DE 2 FULLES
Aire: 4
Aigua: 9A
Vent: C5
Acústic: 34
Tèrmic: 1,96


Assaigs d'aire, aigua i vent duts a terme per Ensatec amb núm. 133.643. Reducció acústica amb vidre 4/10/5, segons la norma UNE-EN 14351. Valor de transmitància tèrmica amb vidre 6/16 argó/6 baix nivell d'emissions. Valor de transmitància del nus marc-fulla: 3,32 W/m² ºK.


BALCONERA DE 2 FULLES
Aire: 4
Aigua: E900
Vent: C3
Acústic: 33
Tèrmic: 1,65


Assaigs d'aire, aigua i vent duts a terme per Ensatec amb núm. 215.337. Reducció acústica amb vidre 4/10/5, segons la norma UNE-EN 14351. Valor de transmitància tèrmica amb vidre 6/16 argó/6 baix nivell d'emissions. Valor de transmitància del nus marc-fulla: 3,32 W/m² ºK.

Acabats

A Metàl·liques Grabalosa disposem del nostre propi forn de termolacatge, que ens permet oferir acabats lacats en qualsevol color de la gamma RAL, sablés, metal·litzats...

Homologació

La qualitat dels sistemes de Metàl·liques Grabalosa està avalada pels segells següents:


Galeria de projectes
Alumini COR GR 61

Les finestres i portes corredisses amb trencament de pont tèrmic GR 61 COR ofereixen un sistema de marc perimetral amb fulles a testa (90º) o perimetrals (45º), més compacte i uniforme, amb un nus central més estret i una millor inèrcia tèrmica. D'aquest tancament cal destacar-ne els desguassos ocults i una simplicitat més gran en els mecanitzats.


 • Gruix màxim del vidre: 30 mm.
 • Dimensions del sistema: marc de 61 mm / fulla de 40,5 mm.
 • Unions d'escaire d'alumini fos i escaires de reforç; fixacions a l'obra ocultes.
 • Gruix general del perfil: 1,5 mm.
 • Possibilitat d'obertura: 2, 3, 4 i 6 fulles.

Sistemes d'obertura

Finestres d'una i dues fulles, practicables, pivotants, oscil·lobatents...
Categories en banc d'assajos

FINESTRA DE 2 FULLES
Aire: 3
Aigua: 7A
Vent: C4
Tèrmic: 3,0


Assaigs d'aire, aigua i vent duts a terme per Ensatec amb núm. 238.489. Valor de transmitància UF per al nus tipus: UF = 3,0 W/m² ºK, segons UNE-EN ISO 10077-2/2012. Valor de transmitància UW = 1,49 W/m² ºK, per a una finestra de 2,35 x 2,18 m amb vidre Ug = 1,0 W/m² ºK i perfil intercalar aïllant (Swisspacer).


Acabats

A Metàl·liques Grabalosa disposem del nostre propi forn de termolacatge, que ens permet oferir acabats lacats en qualsevol color de la gamma RAL, sablés, metal·litzats...

Homologació

La qualitat dels sistemes de Metàl·liques Grabalosa està avalada pels segells següents:


Galeria de projectes
Alumini COR GR 80

La sèrie de tancaments d'alumini GR 80 RPT amb trencament de pont tèrmic, per a portes, balconeres i finestres corredisses, compagina estètica i funcionalitat amb elevades prestacions mecàniques i tèrmiques.


 • Sistema de finestres i portes corredisses amb trencament de pont tèrmic que compagina estètica i funcionalitat amb elevades prestacions mecàniques i tèrmiques.
 • Bisells de marc i fulla a 45º, i unions d'escaire d'alumini fos.
 • Dimensions del sistema: marc de 80 mm / fulla de 33 mm.
 • Barretes de poliamida de 14,8 mm.
 • Gruix màxim del vidre: 24 mm.
 • Gruix general dels perfils: 1,5 mm al marc i 1,6 mm a la fulla.
 • Possibilitat de tancaments amb clau, tiradors i sistema multipunt.

Sistemes d'obertura

Finestres d'una i dues fulles, practicables, pivotants, ocil·lobatents...
Categories en banc d'assajos

FINESTRA DE 2 FULLES
Aire: 3
Aigua: 6A
Vent: C4
Acústic: 26
Tèrmic: 2,41


Assaigs d'aire, aigua i vent duts a terme per Ensatec amb núm. 129.207. Reducció acústica amb vidre 4/10/4, segons la norma UNE-EN 14351. Valor de transmitància tèrmica amb vidre 6/16 argó/6 baix nivell d'emissions. Valor de transmitància del nus marc-fulla: 4,10 W/m² ºK.


BALCONERA DE 2 FULLES
Aire: 3
Aigua: 7A
Vent: C2
Acústic: 25
Tèrmic: 2,07


Assaigs d'aire, aigua i vent duts a terme per Ensatec amb núm. 200.938. Reducció acústica amb vidre 4/10/4, segons la norma UNE-EN 14351. Valor de transmitància tèrmica amb vidre 6/16 argó/6 baix nivell d'emissions. Valor de transmitància del nus marc-fulla: 4,10 W/m² ºK.

Acabats

A Metàl·liques Grabalosa disposem del nostre propi forn de termolacatge, que ens permet oferir acabats lacats en qualsevol color de la gamma RAL, sablés, metal·litzats...

Homologació

La qualitat dels sistemes de Metàl·liques Grabalosa està avalada pels segells següents:


Galeria de projectes
Alumini ELEV GR 128 RPT

La sèrie de tancaments d'alumini GR 128 RPT amb trencament de pont tèrmic, per a obertures de grans dimensions i pes, ofereix un disseny modern i compagina funcionalitat amb elevades prestacions mecàniques i tèrmiques.


 • Sistema de porta corredissa elevable amb trencament de pont tèrmic per a grans dimensions i pesos, amb un disseny modern que compagina funcionalitat i elevades prestacions mecàniques i tèrmiques.
 • Trencament de pont tèrmic amb poliamida de 18,6 mm de fulla i 24 mm de marc.
 • Dimensions base del sistema: marc de 128 mm / fulla de 57 mm.
 • Gruix general dels perfils: 2 mm.
 • Gruix màxim del vidre: 38 mm.

Sistemes d'obertura

Finestres d'una i dues fulles, practicables, pivotants, ocil·lobatents...
Categories en banc d'assajos

FINESTRA DE 2 FULLES 3000 x 2300 mm
Aire: 4
Aigua: 7A
Vent: C3
Acústic: 26
Tèrmic: 1,75


Assaigs d'aire, aigua i vent duts a terme per Ensatec amb núm. 211.919. Reducció acústica amb vidre 3+3/10/5, segons la norma UNE-EN 14351. Valor de transmitància tèrmica amb vidre 6/16 argó/6 baix nivell d'emissions. Valor de transmitància del nus marc-fulla: 3,94 W/m² ºK.

Acabats

A Metàl·liques Grabalosa disposem del nostre propi forn de termolacatge, que ens permet oferir acabats lacats en qualsevol color de la gamma RAL, sablés, metal·litzats...

Homologació

La qualitat dels sistemes de Metàl·liques Grabalosa està avalada pels segells següents:


Galeria de projectes
METÀL·LIQUES GRABALOSA SL Ctra. a l'Escala, Bellcaire d'Empordà (Girona) GPS 42º 08' 41.70" N 3º 10' 63.51" E T. (34) 972 788 0 28 comercial@grabalosa.com